Resultaten

Product Bestelcode Selecteer uw auto
Thule®* Fietsendrager achter EuroClassic 929 1862482 Focus vanaf 09/2014 | Focus 01/2011 - 08/2014 | C-MAX vanaf 04/2015 | C-MAX 11/2010 - 03/2015 | Tourneo Connect vanaf 10/2013 | Kuga vanaf 09/2016 | Mondeo vanaf 09/2014 | Mondeo 09/2010 - 08/2014 | S-MAX vanaf 06/2015 | S-MAX 03/2010 - 12/2014 | Galaxy vanaf 06/2015 | Galaxy 03/2010 - 12/2014 | Ranger vanaf 2012 | Tourneo Custom vanaf 08/2012 | Transit Connect vanaf 10/2013 | Transit Custom vanaf 08/2012 | Transit vanaf 01/2014
Thule®* Fietsendrager achter EuroPower 915 1862485 Tourneo Courier vanaf 03/2014 | Focus vanaf 09/2014 | Focus 01/2011 - 08/2014 | C-MAX vanaf 04/2015 | C-MAX 11/2010 - 03/2015 | Tourneo Connect vanaf 10/2013 | Kuga vanaf 09/2016 | Kuga 11/2012 – 09/2016 | Kuga 2008 – 10/2012 | Mondeo vanaf 09/2014 | Mondeo 09/2010 - 08/2014 | S-MAX vanaf 06/2015 | S-MAX 03/2010 - 12/2014 | Galaxy vanaf 06/2015 | Galaxy 03/2010 - 12/2014 | Ranger vanaf 2012 | Tourneo Custom vanaf 08/2012 | Transit Courier vanaf 03/2014 | Transit Connect vanaf 10/2013 | Transit Custom vanaf 08/2012 | Transit vanaf 01/2014
Thule®* Fietsendrager achter EuroRide 940 1782519 Fiesta 11/2012 - 06/2017 | Fiesta 09/2008 - 10/2012 | B-MAX vanaf 2012 | Tourneo Courier vanaf 03/2014 | Focus vanaf 09/2014 | Focus 01/2011 - 08/2014 | Focus 01/2008 - 12/2010 | C-MAX vanaf 04/2015 | C-MAX 11/2010 - 03/2015 | Tourneo Connect vanaf 10/2013 | Kuga vanaf 09/2016 | Kuga 11/2012 – 09/2016 | Kuga 2008 – 10/2012 | Mondeo vanaf 09/2014 | Mondeo 09/2010 - 08/2014 | S-MAX vanaf 06/2015 | S-MAX 03/2010 - 12/2014 | Galaxy vanaf 06/2015 | Galaxy 03/2010 - 12/2014 | Ranger vanaf 2012 | Ranger 2006 – 2011 | Tourneo Custom vanaf 08/2012 | Transit Courier vanaf 03/2014 | Transit Connect vanaf 10/2013 | Transit Custom vanaf 08/2012 | Transit vanaf 01/2014
Uebler* Fietsendrager achter F22 1948384 Fiesta 11/2012 - 06/2017 | Fiesta 09/2008 - 10/2012 | B-MAX vanaf 2012 | Tourneo Courier vanaf 03/2014 | Focus vanaf 09/2014 | Focus 01/2011 - 08/2014 | Focus 01/2008 - 12/2010 | Focus 07/2004 – 12/2007 | C-MAX vanaf 04/2015 | C-MAX 11/2010 - 03/2015 | Tourneo Connect vanaf 10/2013 | Kuga vanaf 09/2016 | Kuga 11/2012 – 09/2016 | Kuga 2008 – 10/2012 | Mondeo vanaf 09/2014 | Mondeo 09/2010 - 08/2014 | Edge vanaf 01/2016 | S-MAX vanaf 06/2015 | S-MAX 03/2010 - 12/2014 | Galaxy vanaf 06/2015 | Galaxy 03/2010 - 12/2014 | Ranger vanaf 2012 | Tourneo Custom vanaf 08/2012 | Transit Courier vanaf 03/2014 | Transit Connect vanaf 10/2013 | Transit Custom vanaf 08/2012 | Transit vanaf 01/2014
Uebler* Fietsendrager achter F32 1948385 Focus vanaf 09/2014 | Focus 01/2011 - 08/2014 | C-MAX vanaf 04/2015 | C-MAX 11/2010 - 03/2015 | Tourneo Connect vanaf 10/2013 | Kuga vanaf 09/2016 | Mondeo vanaf 09/2014 | Mondeo 09/2010 - 08/2014 | Edge vanaf 01/2016 | S-MAX vanaf 06/2015 | S-MAX 03/2010 - 12/2014 | Galaxy vanaf 06/2015 | Galaxy 03/2010 - 12/2014 | Ranger vanaf 2012 | Tourneo Custom vanaf 08/2012 | Transit Connect vanaf 10/2013 | Transit Custom vanaf 08/2012 | Transit vanaf 01/2014
Uebler* Fietsendrager achter X21-S 1948382 Fiesta vanaf 07/2017 | Fiesta 11/2012 - 06/2017 | Fiesta 09/2008 - 10/2012 | B-MAX vanaf 2012 | Tourneo Courier vanaf 03/2014 | Focus vanaf 09/2014 | Focus 01/2011 - 08/2014 | Focus 01/2008 - 12/2010 | Focus 07/2004 – 12/2007 | C-MAX vanaf 04/2015 | C-MAX 11/2010 - 03/2015 | Tourneo Connect vanaf 10/2013 | Kuga vanaf 09/2016 | Kuga 11/2012 – 09/2016 | Kuga 2008 – 10/2012 | Mondeo vanaf 09/2014 | Mondeo 09/2010 - 08/2014 | Edge vanaf 01/2016 | S-MAX vanaf 06/2015 | S-MAX 03/2010 - 12/2014 | Galaxy vanaf 06/2015 | Galaxy 03/2010 - 12/2014 | Ranger vanaf 2012 | Tourneo Custom vanaf 08/2012 | Transit Courier vanaf 03/2014 | Transit Connect vanaf 10/2013 | Transit Custom vanaf 08/2012 | Transit vanaf 01/2014
Uebler* Fietsendrager achter X31-S 1948383 Focus vanaf 09/2014 | Focus 01/2011 - 08/2014 | C-MAX vanaf 04/2015 | C-MAX 11/2010 - 03/2015 | Tourneo Connect vanaf 10/2013 | Kuga vanaf 09/2016 | Mondeo vanaf 09/2014 | Mondeo 09/2010 - 08/2014 | Edge vanaf 01/2016 | S-MAX vanaf 06/2015 | S-MAX 03/2010 - 12/2014 | Galaxy vanaf 06/2015 | Galaxy 03/2010 - 12/2014 | Ranger vanaf 2012 | Tourneo Custom vanaf 08/2012 | Transit Connect vanaf 10/2013 | Transit Custom vanaf 08/2012 | Transit vanaf 01/2014

Aanvaarding voorwaarden

Deze website (www.ford-accessoires.nl) wordt beheerd door Ford Nederland B.V (hierna: 'Ford'). Op de inhoud en het gebruik van deze website zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Het (verdere) gebruik van deze website houdt aanvaarding van de voorwaarden door de gebruiker in.

Ford behoudt zich het recht voor om zowel deze website als de voorwaarden die op het gebruik van deze website van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk te wijzigen en/of te vervangen. Raadpleeg daarom regelmatig deze pagina om kennis te nemen van eventuele aanpassingen of wijzigingen.

Algemene informatie / beschikbaarheid website

Deze website en alle informatie, tekst, namen, afbeeldingen, foto's, logo's, koppelingen (links) en pictogrammen, en ander materiaal (zonder beperking) worden aangeboden in de 'huidige staat' en op basis van 'beschikbaarheid'. Ford spant zich in om deze website beschikbaar te houden. Ford behoudt zich het recht voor om deze website en haar inhoud te wijzigen, met name wat betreft prijzen en typefouten.

Productinformatie op deze website

Ford zoekt doorlopend manieren om de uitrusting, het design en de productie van zijn auto's te verbeteren, en regelmatig worden wijzigingen doorgevoerd. Hoewel Ford tracht de actuele producten en specificaties zo goed mogelijk weer te geven, kan deze website niet gezien worden als een onfeilbare leidraad voor de producten en diensten van Ford en is deze website evenmin bedoeld als een offerte voor de verkoop van een bepaald voertuig. De informatie, specificaties en kleuren, weergegeven op deze website, kunnen van markt tot markt verschillen en kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Bepaalde voertuigen worden afgebeeld met opties. Raadpleeg uw Ford dealer voor de beschikbaarheid van deze voertuigen en opties.

Alle op deze website vermelde verbruikscijfers zijn in overeenstemming met richtlijn 93/116/EG. De verbruikscijfers zijn berekend volgens de testcyclus die wordt gebruikt voor de officiële uitlaatgasemissiemetingen. Voorts zijn de op deze website vermelde verbruikscijfers in overeenstemming met bijlage 3 van het Besluit etikettering energieverbruik personenauto's van 3 november 2000.

De cijfers met betrekking tot het brandstofverbruik van een voertuig kunnen verschillen van de cijfers die zijn verkregen in de testprocedure, afhankelijk van rijtechniek, weg- en verkeersomstandigheden, omgevingsfactoren en de staat van het voertuig. In geval van twijfel dient u contact op te nemen met uw dealer.

Tenzij anders vermeld als standaard, kunnen bepaalde specificaties / opties of accessoires als aanvulling op de standaardspecificaties zijn of slechts beschikbaar zijn op specifieke modellen, of als een optie / accessoire tegen extra kosten voor de klant.

Ford behoudt zich het recht voor om deze website en haar inhoud te wijzigen. Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

Verwijzingen op deze site naar de snelheid of prestaties van de producten van Ford mogen niet als aanmoediging worden gezien om gevaarlijk te rijden of om enige snelheidslimiet te overschrijden.

Aansprakelijkheid voor deze website

Aansprakelijkheid voor informatie op deze website
Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ford stelt alles in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie op deze site correct, volledig en actueel is, maar Ford garandeert niet dat de informatie die op deze website wordt aangeboden correct, volledig en actueel is. Ford sluit iedere aansprakelijk voor op deze website verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie nadrukkelijk uit. Ford is niet aansprakelijk voor schade of verlies voortvloeiend uit het gebruik van deze website, en/of de informatie op deze website.

Aansprakelijkheid voor de beschikbaarheid van deze website

Ford garandeert evenmin dat het gebruik van deze website niet wordt onderbroken of foutloos zal zijn of dat deze website en de servers daarvan geen computervirussen of -fouten zullen bevatten. Ford aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van deze website.

Aansprakelijkheid voor externe links

Ford is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe sites die mogelijk vanuit deze site kunnen bezocht worden. Elke bezoek aan dergelijke externe sites is volledig op eigen risico van de gebruiker. Dealers en lokale agenten zijn geen vertegenwoordigers van Ford en zijn niet gerechtigd om Ford door een uitdrukkelijke of impliciete activiteit of verklaring te binden.

Intellectuele eigendom

Auteursrechten en databankrechten voorbehouden

Alle rechten, met inbegrip van auteurs- en databankrechten, met betrekking tot de website en de inhoud daarvan behoren toe aan of zijn in licentie gegeven aan Ford of worden op andere wijze gebruikt in overeenstemming met toepasselijke wetgeving of met toestemming van de houder van het betrokken recht van intellectuele eigendom. U mag geen tekst, figuren, grafische weergaven, logo's, knoppen, pictogrammen, afbeeldingen, en de selectie en ordening daarvan, of enige onderliggende broncode en software, kopiëren, reproduceren, opnieuw publiceren, downloaden, openbaar maken, uitzenden of overdragen voor commerciële of openbare doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ford of de houder van het betrokken recht van intellectuele eigendom. U mag het materiaal of de informatie van deze website niet aanpassen, wijzigen of aanmaken, of ze voor enig ander doel aanwenden dan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U stemt ermee in deze site alleen voor wettige doeleinden te gebruiken.

Ford behoudt zich het recht voor om materialen (waaronder tekst en afbeeldingen) die naar de site worden verzonden voor eigen doeleinden te gebruiken, hetzij op de site of in enige andere vorm, met inbegrip van reclamedoeleinden. Ford behoudt zich het recht voor om inzendingen naar de site te controleren en indien nodig aan te passen of te weigeren.

Merkrechten voorbehouden

Alle namen, afbeeldingen en logo's ter aanduiding van Ford zijn eigen merken van Ford. Alle merk-, product-, dienst- en bedrijfsnamen op deze website zijn handelsmerken, dienstmerken en handelsnamen van hun respectieve eigenaars. Ford geeft geen toestemming voor gebruik hiervan door anderen dan de eigenaars. Dergelijk gebruik kan inbreuk maken op de rechten van de eigenaar.

Software

De softwarebestanden die u van deze site kunt downloaden, zijn grondig gescand en getest tijdens alle productiestadia, maar zoals bij alle nieuwe software raden we u aan voor het gebruik een virusscan uit te voeren. We adviseren u bovendien een actuele back-up van uw harde schijf te maken voordat u de software gebruikt. Ford is niet aansprakelijk voor enige storing, beschadiging en/of verlies van gegevens op uw data- of computersysteem tijdens het gebruik van de software. Raadpleeg uw netwerkbeheerder voordat u enige software installeert op een computer die is aangesloten op een netwerk.

Geschillen

Op deze voorwaarden en bepalingen is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank Amsterdam is uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit het gebruik van deze website en geschillen over deze algemene voorwaarden. Indien één van deze bepalingen buiten toepassing wordt verklaard door een rechterlijke instantie, zal de betrokken bepaling uit deze algemene voorwaarden worden verwijderd dan wel zodanig worden aangepast, dat de bepaling alsnog toepassing kan vinden, zulks ter keuze van Ford. Alle overige bepalingen uit deze algemene voorwaarden blijven van kracht en zijn bindend en uitvoerbaar.

Contactgegevens en handelsregisterinformatie
Naam: Ford Nederland B.V.
Vestigingsadres: Amsteldijk 216
Vestigingsplaats: 1079LK Amsterdam
Contact: http://www.ford.nl/Contact
KVK-nummer: 33042480

Ford Motor Company Limited. Registered in England: No.235446, Registered Office: Eagle Way, Brentwood, Essex, CM13 3BW, England.

PRIVACYBELEID INTERNET

Ford Nederland B.V. en FCE Bank PLC (hierna tezamen, "Ford") respecteert de privacy van iedereen die onze websites bezoekt. De informatie die over u wordt verzameld, wordt allereerst gebruikt om adequaat op uw verzoek te reageren en daarnaast om onze dienstverlening aan u te verbeteren. Wij gaan op passende wijze met uw gegevens om.

Wij verzamelen onder andere uw informatie door middel van zogenaamde 'cookies'.

Doorgifte van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden in bepaalde gevallen doorgegeven aan ondernemingen binnen de Ford Motor Company Group, of andere door Ford ingeschakelde derden. In geval van doorgifte aan derden zal Ford erop toezien dat de gegevens worden verwerkt volgens de Nederlandse wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Verder maakt Ford er hierbij melding van dat in het kader van het vereenvoudigen en samenvoegen van de gegevensverwerkingen binnen de Ford Motor Company groepsondernemingen Ford bepaalde persoonsgegevens van haar klanten zal opslaan in bestanden van Ford Motor Company groepsondernemingen buiten de Europese Unie. Bepaalde daartoe door Ford aangewezen partijen kunnen toegang hebben tot deze persoonsgegevens voor ondersteunings- en onderhoudsdoeleinden van de bestanden. Ford zal alle andere verwerkingen uitvoeren en zal alle maatregelen nemen om te waarborgen dat de persoonsgegevens van haar klanten gedurende en na doorgifte buiten de Europese Unie worden beschermd volgens de Nederlandse wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

U heeft het recht om na te gaan welke informatie over u wordt bewaard en deze zo nodig te wijzigen; ook heeft u het recht om ons te vragen deze informatie niet te gebruiken. Neem hiervoor contact op met het Customer Relations Center. Wij doen alles wat redelijkerwijs mogelijk is om aan uw wensen te voldoen. Bepaalde wettelijke voorschriften, met name op het gebied van veiligheid en financiële regelgeving (bijvoorbeeld met betrekking tot Ford Credit), kunnen dit echter onmogelijk maken.

Als u nog vragen heeft die niet worden behandeld in onze veelgestelde vragen, kunt u die sturen naar Ford, Customer Relations Center, Postbus 795, 1000 AT Amsterdam.

Dit Privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. We raden u daarom aan om regelmatig dit Privacybeleid te bekijken.

PRIVACYBELEID VOOR MOBIELE EN WAP-TOEPASSINGEN

Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Ford die zij ontvangt in het kader van uw gebruik van de WAP-sites van Ford. Ford respecteert de privacy van iedereen die de WAP-sites van Ford bezoekt. Alle informatie die over u wordt verzameld, wordt in eerste instantie gebruikt voor het verlenen van de dienst waarom u mogelijk heeft gevraagd en in tweede instantie voor het verbeteren van onze dienstverlening. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Overig gebruik van uw persoonsgegevens

Voor brochureaanvragen: als u toestemming geeft voor toekomstig contact, gaat u ermee akkoord dat u via SMS en via de post wordt benaderd voor voordelige services en voor producten of diensten van Ford die interessant voor u zouden kunnen zijn.
Voor aanvragen van 'Houd mij op de hoogte': als u toestemming geeft voor toekomstig contact, gaat u ermee akkoord dat u via SMS en via de post wordt benaderd voor voordelige services en voorproducten of diensten van Ford die interessant voor u zouden kunnen zijn.
Voor aanvragen van proefritten: als u toestemming geeft voor toekomstig contact, gaat u ermee akkoord dat u via SMS, telefonisch en via de post wordt benaderd voor voordelige services en voor producten of diensten van Ford die interessant voor u zouden kunnen zijn.
Indien u niet langer van bovengenoemde diensten gebruikt wilt maken kunt u contact opnemen met het Customer Relations Center, telefoonnummer 020 - 504 46 46.

Doorgifte van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden in bepaalde gevallen doorgegeven aan ondernemingen binnen de Ford Motor Company Group, of andere door Ford ingeschakelde derden. In geval van doorgifte aan derden zal Ford erop toezien dat de gegevens worden verwerkt volgens de Nederlandse wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Verder maakt Ford er hierbij melding van dat in het kader van het vereenvoudigen en samenvoegen van de gegevensverwerkingen binnen de Ford Motor Company groepsondernemingen Ford bepaalde persoonsgegevens van haar klanten zal opslaan in bestanden van Ford Motor Company groepsondernemingen buiten de Europese Unie. Bepaalde daartoe door Ford aangewezen partijen kunnen toegang hebben tot deze persoonsgegevens voor ondersteunings- en onderhoudsdoeleinden van de bestanden. Ford zal alle andere verwerkingen uitvoeren en zal alle maatregelen nemen om te waarborgen dat de persoonsgegevens van haar klanten gedurende en na doorgifte buiten de Europese Unie worden beschermd volgens de Nederlandse wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

SMS-gegevens

Onze mobiele dienstverlener moet op aanvraag historische gegevens kunnen verschaffen aan lokale telecomtoezichthouders, mobiele aanbieders en autoriteiten. Dit geldt voor informatie over opt-in, opt-out, inkomende en uitgaande berichten, datum en tijd, mobiele telefoonnummers en netwerkaanbieders. Deze gegevens zijn niet beschikbaar voor Ford of haar consumenten. Zie de volgende sites voor nadere informatie en contactgegevens:

Voor meer informatie over OPTA, ga naar http://www.opta.nl.

Onze mobiele dienstverlener voldoet ook aan de normen en regels van de internationale MMA (Mobile Marketing Association). http://www.mmaglobal.com

Contact

U heeft het recht op inzage in de informatie die wij over u bewaren en mag deze informatie indien nodig corrigeren; u heeft ook het recht ons te vragen de informatie niet te gebruiken. Neem hiervoor contact op met het Customer Relations Center, telefoonnummer 020 - 504 46 46. We zullen al het mogelijke doen om rekening te houden met uw wensen. Het kan echter zijn dat dit door bepaalde wetgeving niet mogelijk is, bijvoorbeeld vanwege wetgeving ten aanzien van veiligheid of financiële regelgeving (bijvoorbeeld bij Ford Credit).

Als u nog vragen heeft die niet worden behandeld in onze veelgestelde vragen, kunt u die sturen naar Ford, Customer Relations Center, Postbus 795, 1000 AT Amsterdam.

Het gebruik van cookies op onze WAP-site

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Ford gebruikt cookies alleen voor aanvragen in het kader van 'Houd mij op de hoogte' en aanvragen van proefritten en brochures. Zo kunnen we de sessiegegevens bewaren. Hierbij worden geen klantgegevens opgeslagen.

Kosten

Voor SMS-berichten die u naar Ford stuurt, geldt het tarief van uw standaardnetwerkaanbieder. Voor het openen van de WAP-site en het downloaden van eventuele inhoud worden ook de normale WAP- en downloadkosten berekend. SMS-berichten die u van Ford ontvangt, zijn gratis.

Het bezoeken van de WAP-site

Als u onze WAP-site wilt bezoeken, moet WAP-toegang op uw telefoon zijn ingeschakeld en moet het apparaat over de juiste technische mogelijkheden beschikken (bijvoorbeeld voor de ondersteuning van video). Gedownloade inhoud mag niet worden gebruikt voor lasterlijke doeleinden en mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden zonder schriftelijke toestemming van Ford. Het downloaden moet ook zijn toegestaan door uw netwerkaanbieder. Weet u niet zeker wat wel en niet is toegestaan, neemt u dan contact op met uw mobiele aanbieder voordat u de inhoud probeert te downloaden. Ford, haar groepsmaatschappijen, haar agentschappen, leveranciers of consultants zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk als u geen toegang krijgt tot de inhoud of problemen ondervindt met het downloaden van de inhoud of het weergeven van de inhoud op uw apparaat. Zie de veelgestelde vragen voor vragen over inhoud die is gedownload naar uw apparaat.

COOKIES

Bij Ford gebruiken we technologieën zoals cookies, pixels en lokale opslag om het gebruik van onze websites te vergemakkelijken en inhoud te leveren die meer op uw interesses is toegespitst. Deze gids is bedoeld om zo duidelijk mogelijk uit te leggen wat cookies zijn; wat het doel is van de cookies die op de Ford websites worden gebruikt; en hoe u ze - als u dat wenst - kunt beheren of verwijderen.

Wat is een cookie?

Bijna elke website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat internetinstellingen opslaat. Het wordt gedownload via een browser bij het eerste bezoek aan een website. Wanneer u de volgende keer met dezelfde computer de site bezoekt, kan de browser controleren of een verwante cookie aanwezig is (d.w.z. een cookie met de naam van de site) en de gegevens van de cookie naar de site terugsturen. Zo kunnen sites de browser herkennen en, in sommige gevallen de getoonde inhoud aanpassen.

De voordelen van cookies

Sommige cookies zijn zeer nuttig, omdat ze de ervaring gebruiksvriendelijker maken wanneer u terugkeert naar een website die u al een paar keer eerder heeft bezocht. Op voorwaarde dat u dezelfde computer en dezelfde browser gebruikt kunnen cookies, bijvoorbeeld, uw voorkeuren onthouden, ons helpen om te achterhalen hoe u onze sites gebruikt, en de getoonde inhoud toespitsen op uw interesses en behoeften. De cookies die op onze websites worden gebruikt verzamelen geen informatie die u persoonlijk identificeert.

Onderaan deze pagina vindt u een tabel met de voornaamste cookies die op de websites van Ford worden gebruikt, met uitleg waar ze voorkomen en wat ze doen.

Beheren en verwijderen van cookies

Als u wilt wijzigen hoe een browser cookies gebruikt, inclusief het blokkeren of verwijderen van cookies van de Ford websites (of alle andere websites in feite), dan kunt u dat doen via de instellingen van uw browser.

Om cookies te beheren, kunt u in de meeste browsers kiezen om alle cookies te aanvaarden of te weigeren, alleen bepaalde types cookies te aanvaarden, of een melding te krijgen wanneer een site een cookie wil opslaan. Het is ook eenvoudig om cookies die al op uw computer door een browser zijn opgeslagen te verwijderen.

De procedures voor het beheren en verwijderen van cookies verschillen afhankelijk van de browser die u gebruikt. Om te achterhalen hoe u dit met een bepaalde browser doet, kunt u de helpfunctie van uw browser raadplegen of kunt u een bezoek brengen aan www.aboutcookies.org waar stap voor stap wordt uitgelegd hoe u cookies in de meeste browsers kunt beheren en verwijderen.